KONSTSKOLAN (THE ART SCHOOL)

 

Installation, program and performance in collaboration with Leif Elggren, in conjunction with the project SALTSJÖBADSDOKUMENTET (curated by Stefan Karlsson and Eva-Lena Bergström), Fisksätra 1998.

 

”I november 1997  bjöds vi in av Stefan Karlsson till projektet SALTSJÖBADSDOKUMENTET i Fisksätra, Nacka. Vårt bidrag i projektet var att jobba som lärare på en för tillfället arrangerad konstskola i Fisksätra centrum. Vi fick också chansen att välja våra elever och valde och vrakade då bland världens mäktiga som ett självklart led i vårt gemensamma arbete vilket bl.a. resulterat i böckerna IDOL (Firework Edition, 1993), Experiment with Dreams (Firework Edition, 1996) och A Scholar Stoops Mounted On A White Charger (Firework Edition, 1997). Vi listade dom vi tyckte skulle platsa och skickade ut en ”Inkallelse”. Detta i avsikt att skapa en spänning mellan de självklart lysande namn som får oss alla utgör ofrånkomliga fixpunkter i vår gemensamma kunskap om världen och de villkor som råder kontra den sociala normalitetsstruktur en plats som Fisksätra innebär. Naturligtvis umgås vi också med den stimulerande tanken på möjligheten att sammanföra dessa figurer i ett sammanhang som de knappast behärskar, men som de ändå har respekt för och som de vet utgör det största hotet mot deras hegemoni. Och detta i ett område där människor bor och lever som den föraktade förutsättningen för de utvaldas utvaldhet.” (Text från katalogen Saltsjöbadsdokumentet, Leif Elggren och Thomas Liljenberg 1998.)

 

Images (from top): 1. Text sign entrance, Konstskolan. 2. Outside Konstskolan, Fisksätra centre. 3. Saltsjöbadsdokumentet, catalogue cover. 4. Konstskolan / Saltsjöbadsdokumentet, catalogue spread. 5. Konstskolan / Saltsjöbadsdokumentet, catalogue spread. 6. Calling-up to studies to Lars Erik Forsgårdh, CEO Svenska Aktiesparares Riksförbund. 7. Calling-up to studies to Lars Nylén, Head of the Swedish National Criminal Investigation Department