120 DOLDA

 

Solo-exhibition at Sveagalleriet, Stockholm 1992,  with 120 wax-objects (size: 40 x 15 cm.) and 12 paintings in acrylic/silkscreen on canvas (size: 136 x 100 cm). Catalogue with text and images.

 

Sveagalleriet hade sedan tidigt 1960-tal haft en betydelsefull roll för att introducera modernism, alternativ konst och avantgardism i svenskt konstliv, med utställningar av både svenska och internationella konstnärer. Det var ett av de få konstgallerier som inte verkade på rent kommersiella villkor, och samtidigt hade en självständighet i förhållande till museer och konstinstitutioner. Därmed spelade galleriet en viktig roll som ansikte utåt för Arbetarrörelsens konst och kulturpolitik. Beslutet att lägga ner galleriet hade fattas på högsta nivå i Arbetarrörelsen och det främsta skälet sades vara den dåliga ekonomi och bristande lönsamhet. Ett beslut som av många mottogs med bestörtning och sågs som ett tecken på hur konsten kapitulerat inför marknadskrafterna.

 

120 DOLDA var Sveagalleriet sista utställning och utgjordes av en installation med objekt, målningar och katalogtexter. Sammanlagt tolv målningar i vilka ABF-logon kombinerades med bilder av loggor, symboler, konstverk och objekt hämtade från Arbetarrörelsens politiska och kulturella historia: som rosen, AMS-loggan, LO-loggan och målningen ”Svanen” av Hilma af Klint. Den centrala delen av installationen utgjordes av 120 cirkelrunda vaxobjekt med ABF logon i relief. Inne i varje objekt fanns ett dolt, ingjutet, handgjort och unikt konstobjekt. I samband med en ceremoni den sista utställningsdagen delades vaxobjekten ut till utvalda politiker, personligheter och tjänstemän inom Arbetarrörelsen, som dåvarande chefen för ABF, Lisbeth Palme och politiker i den dåvarande regeringen som statsminister Ingvar Karlsson och Pierre Schori. 

 

Ceremonin iscensatte den valsituation som hade föregått beslutet att lägga ner galleriet; ska vi tro på konsten eller inte. ”Varje mottagare av konstobjektet kommer att stå inför ett intrikat beslut. Godtar de Thomas Liljenbergs försäkran om att varje objekt innehåller ett av honom utförts autentiskt konstföremål måste de helt förlita sig till sin tro och acceptera den mekaniska och opersonliga vaxavgjutningen. Tvivlar de och vill undersöka föremålets verkliga innebörd måste skalet förstöras – och därmed också konstverket.” (Peder Alton, Tro eller tvivel, recension i Dagens Nyheter, 22 maj 1992). 

 

Images (from top): 1. 120 DOLDA, installation 2. 120 DOLDA, installation 3. 120 DOLDA, installation 4. 120 DOLDA, installation 5. 120 DOLDA, paintings (ABF/Rosen, ABF/Moderna Museet, ABF/Svanen) 6. 120 DOLDA, paintings (ABF/Försäkringskassan, ABF/Konsten, ABF/Måla och se) 7. 120 DOLDA, event 8. 120 DOLDA exhibition catalogue, Sveagalleriet, Stockholm 9. DOLDA exhibition catalogue, Sveagalleriet, Stockholm